Màrqueting de base de dades

L’enriquiment de la base de dades de clients té molts beneficis: permet una segmentació més acurada a l’hora de realitzar campanyes –aconseguint una major eficàcia-, millora la gestió de la relació amb el client i permet identificar quins són els de més valor.

A Remarca’t ens podem encarregar de qualsevol aspecte de la base de dades de clients: la creació, el registre a l’agència Espanyola de Protecció de Dades, la depuració, el creuament amb la llista Robinson o amb altres llistes externes, l’enriquiment amb noves variables rellevants…