El flyer, una eina poderosa

flyers


Flyers2

A part dels grans mitjans de difusió, sovint inassequibles, el full volat -o flyer– i també el díptic i el tríptic, és un dels mecanismes de difusió més potents. Però cal tenir en compte alguns condicionants.

La qualitat. El disseny i continguts han d’anar en consonància amb el teu negoci. Les imatges distorsionades, un mal disseny o una falta d’ortografia, taquen la teva reputació.

Els continguts han de respondre a la realitat. El missatge ha de tenir interès, per ser una novetat atractiva o per oferir un preu competitiu.

El flyer cal dissenyar-lo pensant en el públic al qual t’adreces. Un eslògan que cridi l’atenció, una imatge destacada, una ràpida descripció, són elements que cal conjugar amb gràcia.

La difusió. Aquí també heu de pensar en el vostre públic a l’hora de deixar piles en comerços o d’embustiar casa per casa, en polígons industrials o només al barri. Tot depèn de quin sigui el vostre negoci.

mail icon